Všeobecné obchodní podmínky

  1. Podmínky služby

  ----

  Přehled

  Tento web provozuje Carrick Leathergoods Co Ltd. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ odkazují na Carrick Leathergoods Co Ltd. Carrick Leathergoods Co Ltd nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, podmíněno přijetím všech podmínek, podmínek, zásad a oznámení zde. Něco od nás, zapojíte se do naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těch dodatečných podmínek a politik uvedených v tomto dokumentu a/nebo dostupných hypertextovým odkazem . Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně bez omezení uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/ nebo přispěvatelé obsahu. Před příjezdem nebo pomocí našeho webu si můžete pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo použitím jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této dohody, nemusíte na web získat přístup nebo používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby. Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které se přidávají do aktuálního obchodu, se rovněž podléhají podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli zkontrolovat nejaktuálnější verzi smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našem webu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku pro změny. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn. Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodat naše produkty a služby vám vám .


  Oddíl 1 - podmínky internetového obchodu

  Souhlasem s těmito podmínkami služby zastupujete, že jste alespoň ve věku většiny ve vašem státě nebo provincii, nebo že jste věkem většiny ve vašem státě nebo provincii pobytu a dali jste nám souhlas s tím, s nimiž jste dali svůj souhlas Povolte některému z vašich menších závislých osob používat tento web. Nesmíte používat naše výrobky pro žádný nelegální nebo neoprávněný účel, ani nemůžete při používání služby porušovat jakékoli zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen na autorské zákony). Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy. Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek povede k okamžitému ukončení vašich služeb.


  Oddíl 2 - Obecné podmínky

  Vyhrazujeme si právo odmítnout službu každému z jakéhokoli důvodu. Rozumíte, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny v souladu a přizpůsobení se technickým požadavkům propojení sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu vždy šifrovány. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím které Služba je poskytována bez výslovného písemného povolení USA. Záhlaví použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a tyto podmínky neomezují ani jinak neovlivní.


  Oddíl 3 - přesnost, úplnost a včasnost informací

  Nejsme zodpovědní, pokud informace poskytnuté na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat nebo použít jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárním, přesnějším, úplnějším nebo včasnějším zdrojem informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vašem vlastním riziku. Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.
  Oddíl 4 - Úpravy služeb a cen za naše výrobky se mohou změnit bez předchozího upozornění. odpovědný vám nebo pro jakoukoli třetí stranu za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení služby.


  Oddíl 5 - Produkty nebo služby

  (Pokud je to možné) Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webu. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezená množství a mohou se vrátit nebo vyměnit pouze podle našich zásad návratu. Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom se co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy monitoru vašeho počítače bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejste povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme vykonávat případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, na základě uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka pro jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána. Nezaručíme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného pomocí vašich očekávání nebo že jakékoli chyby v Služba bude opravena.


  Oddíl 6 - přesnost fakturace a informací o účtu

  Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou s námi zadáte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu nebo pod stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo přepravní adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit oznámit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka provedena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které se podle našeho jediného rozsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributoři. Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a termínů vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Po více podrobnosti zkontrolujte naše zásady návratnosti.


  Oddíl 7 - volitelné nástroje

  Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž ani nesledujeme, ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup. Uznáváte a souhlasíte s tím, že k takovým nástrojům poskytujeme přístup “a„ jak je k dispozici “bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vznikla nebo souvisí s používáním volitelných nástrojů třetích stran. Z podmínek, na kterých nástroje poskytují příslušný poskytovatel třetích stran. Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto smluvním podmínkám.


  Část 8 - Odkazy třetích stran

  Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Neodpovídají za újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě zkontrolujte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se zapojíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být nasměrovány na třetí stranu.


  Oddíl 9 - Komentáře pro uživatele, zpětná vazba a další podání

  Pokud na naši žádost zasíláte určitá konkrétní příspěvky (například záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak jinak (Souhrnně, „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení, upravit, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít povinnost (1) udržovat jakékoli připomínky důvěry; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, urážlivé, pomlouvačné, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí nebo jinak nežádoucí porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby. Souhlasíte s tím, že vaše připomínky neporušují žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnosti nebo jiného osobního nebo vlastnického práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivou nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by jakýmkoli způsobem mohl ovlivnit provoz služby nebo jakoukoli související web. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádíme nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli komentáře, které děláte, a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili nebo jakýkoli třetí stranu.


  Oddíl 10 - Osobní údaje

  Vaše odeslání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.


  Oddíl 11 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí

  Občas mohou existovat informace na našem webu nebo ve službě, která obsahuje typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisům produktů, stanovení cen, propagace, nabídky, poplatky za přepravu produktů, časy tranzitu a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu kdykoli bez předchozího upozornění nepřesné (včetně po odeslání objednávky) . Neodvážili jsme žádnou povinnost aktualizovat, změnit nebo objasnit informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, včetně bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy je vyžadováno zákonem. Nemělo by být provedeno žádné stanovené aktualizace nebo obnovovací datum použito ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, aby se naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly upraveny nebo aktualizovány.

  Oddíl 12 - Zakázaná použití

  Kromě jiných zákazů, jak je stanoveno v podmínkách služby, je zakázáno používat web nebo jeho obsah: a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) získat ostatní, aby mohli vykonávat nebo se účastnit jakýchkoli nezákonných činů; c) porušit jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušit nebo porušit naše práva duševního vlastnictví nebo práva na duševní vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašit nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webů nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; i) spam, phish, farma, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat do nebo obejít bezpečnostní funkce služby nebo na jakýkoli související web, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo souvisejícího webu pro porušení jakéhokoli z zakázaných použití.


  Oddíl 13 - Zřeknutí se záruk; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  Nezaručujeme, nepředstavujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit po dobu neurčitou dobu nebo zrušit službu kdykoli, bez předchozího upozornění. Výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo neschopnost používat je služba na vaše jediné riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám poskytují službu, jsou (s výjimkou případů výslovně uvedených) poskytnuty „tak, jak jsou“ a „jak je k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, buď Express nebo Implicied, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, kondice pro konkrétní účel, trvanlivost, titul a neporušování. V žádném případě musí Carrick Leathergoods Co Ltd, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti, agenti. Dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení ztracených zisků, ztracených příjmů, ztracených ztracených příjmů Úspory, ztráta údajů, náklady na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů získaných pomocí služby nebo pro jakékoli jakékoli jiné nároky související jakýmkoli způsobem k vašemu používání služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu v důsledku použití služby nebo Jakýkoli obsah (nebo produkt) zveřejněný, přenášen nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informován. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení ani omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem. Oddíl

  14 - Odškodnění

  Souhlasíte s tím, že budete odškodnit, bránit a držet neškodné Carrick Leathergoods Co Ltd a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené subjekty, partneři, důstojníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisty a zaměstnanci, neškodné před jakýmkoli nárokem nebo Poptávka, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, podané jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo vzniku z vašeho porušení těchto podmínek nebo dokumentů, které zahrnují odkazem, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.


  Oddíl 15 - Oddělení

  V případě, že jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení přesto vynutitelné v plném rozsahu povoleném platným zákonem a nevynutitelná část se považuje Služba, takové stanovení nemá vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli jiných zbývajících ustanovení.


  Oddíl 16 - Ukončení

  Povinnosti a závazky stran vzniklých před datem ukončení přežijí ukončení této dohody pro všechny účely. Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud jste vy nebo nás ukončili. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že již nechcete využívat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky Jakýkoli termín nebo poskytnutí těchto podmínek služby můžeme tuto dohodu také ukončit bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědni za všechny částky splatné do data ukončení; a/nebo podle toho mohou odmítnout přístup k našim službám (nebo jakémukoli jejich části).


  Oddíl 17 - Celá dohoda

  Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo poskytnutí těchto smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představuje celou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a upravuje vaše používání služby, nahrazuje jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikaci a návrhy, ať už ústní nebo psané, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení na jakékoli předchozí verze Podmínky služby). Jakékoli nejednoznačnosti při výkladu těchto smluvních podmínek nesmí být vykládány proti navrhovací straně.


  Oddíl 18 - vládní zákon

  Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, které vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony 31 Samuel Street, Bury, Man, BL9 6AG, Velká Británie.


  Oddíl 19 - Změny podmínek služby

  Nejaktuálnější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli na této stránce prohlédnout. Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našem webu . Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky pro změny. Vaše pokračující používání nebo přístup na náš web nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn v těchto smluvních podmínkách představuje přijetí těchto změn.

 1. Kupující odpovídají za jakékoli celní a dovozní daně, které se mohou vztahovat. Nejsem zodpovědný za zpoždění kvůli zvykům.

  Oddíl 20 - Kontaktní informace o sestavě o podmínkách služby by nám měly být zaslány na adresu info@worldwidemenus.com

Vytvořili jsme obaly pro přední značky, včetně