LEVERER HØYKVALITET SKREDSERDE MENYOPP, VINKARTETAVLER, MENYTAVLER, REGNSKAPER, GJESTEROMMAPPER SOM BRUKER DE FINESTE MATERIALER OG PRODUKSJONSTEKNIKK

Menydeksel- Grepfeste
Feste av menydeksel - PVC-lomme
Feste av menydeksel - ekstern skruemetode
Feste av menydeksel - hjørnefestemetode
Festing av menydeksel -Spine Elasic Method
Festing av menydeksel- Parallell Bar Method
Feste av menydeksel - intern skruemetode

Vi har produsert deksler for ledende merker, inkludert