TILLHANDAHÅLLANDE AV HÖG KVALITET SKRÄDDARSYDDA MENYOMSLAG, VINLISTAOMSLAG, MENYTAVEL, VÄXELPRESENTERARE, GÄSTRUMSMAPPAR MED DET BÄSTA MATERIALET OCH TILLVERKNINGSTEKNIK

Meny Cover- Grip Fixing
Fastsättning av menyskydd - PVC-ficka
Fastsättning av menylock - extern skruvmetod
Fastsättning av menylock - hörnhållarmetod
Fixering av menylock -Spine Elasic Method
Fastsättning av menylock - Parallell Bar Method
Fastsättning av menylock - intern skruvmetod

Vi har tagit fram överdrag för ledande varumärken, inklusive